Bölüme İlişkin
Türkçe (Türkiye)English (United Kingdom)

 

Bölüme İlişkin Yazdır E-posta

 

 

 

 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, çalışma hayatını sosyal politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve siyaset bilimi gibi disiplinlerle ilişkili olarak inceler. Bölüm, sosyal politika, çalışma ilişkileri ve insan kaynakları yönetimi alanlarında disiplinlerarası eğitim vermektedir.

 

Bölümde öncelikle öğrencilere iktisat, işletme, maliye, matematik, istatistik ve kamu yönetimi alanındaki temel dersler verilmektedir. Daha sonra sosyal politika disiplini içinde yer alan temel ve mukayeseli sosyal politika, sosyal güvenlik, sosyal sorunlar, gelir dağılımı ve yoksulluk, kentleşme  ve çevre sorunları ile sosyal hukuk alanlarında dersler sunulmaktadır. Bölümün diğer çalışma alanlarını oluşturan çalışma ilişkileri ve insan kaynakları yönetimi disiplinleri içinde yer alan endüstri ilişkileri, endüstriyel demokrasi, sendikacılık, işçi-işveren ilişkileri, insan kaynakları uygulamaları, ücret, istihdam, kariyer yönetimi, verimlilik, stratejik insan kaynakları yönetimi ile bireysel ve toplu iş hukuku konularını kapsayan teorik ve uygulamalı bir eğitim de verilmektedir. 

 

Bölümde lisans eğitiminin yanı sıra "İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişkileri" ile "Sosyal Politika" yüksek lisans programları yürütülmektedir. bu programlarda tezli ve tezsiz yüksek lisans uygulaması yapılmaktadır.

 

 

MİSYONUMUZ

Dünyada ve ülkemizdeki gelişim ve değişim boyutları sürekli izlenerek, topluma küresel standartlarda bilgi ve beceriyle donatılmış, sosyal yönü gelişmiş bireyler kazandırmaktır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla oluşturulan ve sektörel gelişmeler izlenerek sürekli güncellenen ders programlarımız kapsamındaki derslerin nitelikli koşullarda, her türlü teknolojiden yararlanılarak ve uygulamaya yönelik yürütülmesi yoluyla analitik düşünme, strateji belirleme, sorun çözme ve doğru kararlar alma becerisi gelişmiş mezunlar yetiştirmektir.

 

 

VİZYONUMUZ


Ulusal ve uluslararası alanlarda akademik ve bilimsel başarılarıyla, eğitim-öğretim kalitesiyle tanınan bir bölüm olarak, yenilikçi ve paylaşımcı bir Yüksek öğretim kurumu kimliğinde, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin en iyileri arasında yerimizi almaktır.

 

MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANLARI

Bölüm mezunlarımız lisans eğitimi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının merkez veya bağlı kurumlarında istihdam imkânına sahiptirler.  Mezunlar, işçi ve işveren sendikalarında uzman, denetçi ve danışman olarak görev almakta, özel sektörde ise işletmelerde endüstri ilişkileri ve insan kaynakları yönetimi bölümlerinde çalışma imkânlarına sahiptirler. Ayrıca bölüm mezunları yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ile uluslararası kuruluşlarda alanlarıyla ilgili istihdam edilmektedirler. Bölüm mezunları, bankacılık ve finans sektörü de dahil olmak üzere özel sektördeki bütün iş kollarında iş bulma imkanına da sahiptirler. Ayrıca, kamu ve özel sektörde çalışmanın yanı sıra özel istihdam büroları da kurabilirler.

 
 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ AYRICALIKLARI

 

Bölümümüzde isteğe bağlı İnglizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Ayrıca çok sayıda seçmeli ders İngilizce olarak sunulmaktadır. Bölüm mezunlarının son yıllardaki en öncelikli çalışma alanlarından biri yaşanan değişim ve gelişmelerin sonucu olarak insanı ön plana çıkaran uygulamalarda adına sıkça rastladığımız ve işletmelerde insan kaynakları ya da personel bölümleri olarak adlandırılan bölümlerdir. İnsan Kaynakları Programları, son yıllarda popüler bir bilim dalı olarak akademik hayatın gündemine gelmiştir. Bölümümüz hem sosyal politika hem de insan kaynaklarına vurgu yapması nedeniyle öğrencilerine mezuniyet sonrası önemli avantajlar kazandırmaktadır. Bu anlamda, geniş bir yelpazede yönetici adayı yetiştiren bölümün mezun olan öğrencilerinin, çalışma hayatına yönelik başarı şansları üniversite eğitimi sırasında bireysel gelişmeleri İçin yaptıkları ve katıldıkları etkinliklerle de doğrudan bağlantılı olduğu için sektörel çalışmaların da bölüm derslerinde öne çıkarılması mezuniyet sonrası önemli bir diğer avantaj olmaktadır.