Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, çalışma hayatını sosyal politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve siyaset bilimi gibi disiplinlerle ilişkili olarak inceler. Bölüm, sosyal politika, çalışma ilişkileri ve insan kaynakları yönetimi alanlarında disiplinlerarası eğitim vermektedir.

 

Bölümde öncelikle öğrencilere iktisat, işletme, maliye, matematik, istatistik ve kamu yönetimi alanındaki temel dersler verilmektedir. Daha sonra sosyal politika disiplini içinde yer alan temel ve mukayeseli sosyal politika, sosyal güvenlik, sosyal sorunlar, gelir dağılımı ve yoksulluk, kentleşme  ve çevre sorunları ile sosyal hukuk alanlarında dersler sunulmaktadır. Bölümün diğer çalışma alanlarını oluşturan çalışma ilişkileri ve insan kaynakları yönetimi disiplinleri içinde yer alan endüstri ilişkileri, endüstriyel demokrasi, sendikacılık, işçi-işveren ilişkileri, insan kaynakları uygulamaları, ücret, istihdam, kariyer yönetimi, verimlilik, stratejik insan kaynakları yönetimi ile bireysel ve toplu iş hukuku konularını kapsayan teorik ve uygulamalı bir eğitim de verilmektedir. 

 

Bölümde lisans eğitiminin yanı sıra "İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişkileri" ile "Sosyal Politika" yüksek lisans programları yürütülmektedir. bu programlarda tezli ve tezsiz yüksek lisans uygulaması yapılmaktadır.

 

 

Etiket: çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü